Wat is TOLK?

TOLK is een methode voor taalstimulering. Het versterkt de ouderbetrokkenheid bij taal-en denkstimulering en sluit aan bij het natuurlijk proces van de taalontwikkeling. De methode richt zich op ouders van kinderen tussen 0 en 11 jaar en berust op de principes van video-interactie. De werkwijze bestaat naast filmfragmenten ook uit kijkvragen voor ouders, kindgerichte logopedische activiteiten en reminders voor thuis. Hierdoor zet TOLK actief in op het voorkomen en verhelpen van een taalachterstand.

 

TOLK staat voor TAAL aanbieden, OVERNEMEN en aanpassen van de uitingen van het kind, LUISTEREN en KIJKEN.

Geef ouders handvaten en versterk de ouderbetrokkenheid