Taaltherapie

WAT: TOLK voor taaltherapie! is in te zetten voor therapeutische aanpak van taalstoornissen (TOS). Met dit digitale instrument kan ouderbetrokkenheid bij taaltherapie vormgegeven worden. Binnen de logopedische sessie is het mogelijk efficiënt te werken met het kind én de ouder en dit aan de hand van uitgewerkte activiteiten.

DOEL: Een half uur logopedie in de week is voor een kind met een taalstoornis vaak onvoldoende. Om een sprong vooruit te maken in de taalontwikkeling is herhaling nodig. Dagelijks oefenen in herkenbare settings en met alledaagse activiteiten werkt pas echt. Op deze manier wordt sterk ingezet op de transfer van het geleerde in de behandeling naar dagelijkse activiteiten. Mogelijke therapiedoelstellingen die aan bod kunnen komen zijn: trainen van communicatievaardigheden, uitbreiden van woordenschat, uitbreiden van zinsbouw, stimuleren van taaldenken. Elke doelstelling wordt voorgesteld door een icoontje en bevat bijhorende kijkvragen. Bovendien kan de therapeut deze doelstellingen onmiddellijk én zonder enige voorbereiding koppelen aan kant-en klare thuisopdrachten (suggesties).

 

INHOUDELIJK: Activiteiten voor ouders en kinderen in de klas, films, kijkvragen, suggesties voor thuis, digitale reminders. De methode bevat een set boekjes en een digitale uitgave met uitgewerkte thema’s.

VOOR WIE: Logopedisten die taalstoornissen behandelen.

 

TOLK staat voor TAAL aanbieden, OVERNEMEN en aanpassen van de uitingen van het kind, LUISTEREN en KIJKEN.

Geef ouders handvaten en versterk de ouderbetrokkenheid