Werkwijze

Videofragmenten vormen een startpunt om met ouders in gesprek te treden over hoe zij de taalontwikkeling van hun kind thuis ervaren en stimuleren. Door samen te kijken en in gesprek te gaan leren ouders observeren en ontdekken ze taaltips in elk filmfragment. Dat bevordert inzicht in hun eigen gedrag. Coaching is belangrijk. Door kijkvragen toe te voegen, sturen we de aandacht en kunnen ouders verwoorden wat ze zelf belangrijk vinden als het om taalstimulering gaat. Deze werkwijze versterkt de ouderparticipatie (empowerment) en bevordert transfer. Uitgewerkte activiteiten per thema geven de therapeut de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan. Suggesties en Reminders voor thuis herinneren ouders eraan om dagelijks aandacht te hebben voor zowel veel als op een goede manier te praten met het kind (Taal aanbieden, Overnemen wat het kind zegt en goed teruggeven, Luisteren, kijken en vertalen van de gedachten van het kind in woorden: kortweg TOLK).


 

TOLK staat voor TAAL aanbieden, OVERNEMEN en aanpassen van de uitingen van het kind, LUISTEREN en KIJKEN.

Geef ouders handvaten en versterk de ouderbetrokkenheid