Preventie en vorming

WAT: TOLK voor taalontwikkeling! is te gebruiken om de ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling van kinderen te vergroten. Dit onderdeel richt zich specifiek op ouders die door omstandigheden hun kinderen minder blootstellen aan taal. Het gaat om de ontwikkeling van mondelinge taal ongeacht of het nu om de Nederlandse taal gaat of een andere taal. Er hoeft nog geen taalstoornis aanwezig te zijn. Door het preventieve karakter van dit onderdeel is vroege interventie bij taalproblemen mogelijk. De logopedist kan dit onderdeel van TOLK inzetten in vormingsactiviteiten en informatieavonden voor leerkrachten, opvoeders, zorgverleners…

DOEL: Versterken van het taalaanbod door het inzetten op dagelijkse gesprekken tussen ouder en kind. Het maakt ouders bewust van het belang van veel en op een goede manier te praten met hun kind, voor te lezen en te vertellen.

 

INHOUDELIJK: Activiteiten voor ouders en kinderen in de klas, films, kijkvragen, suggesties voor thuis, digitale reminders. De methode bevat een set boekjes en een digitale uitgave met uitgewerkte thema’s.

VOOR WIE: Voor logopedisten en/of professionals die vormingsactiviteiten en informatieavonden geven aan leerkrachten, opvoeders, zorgverleners…

 

TOLK staat voor TAAL aanbieden, OVERNEMEN en aanpassen van de uitingen van het kind, LUISTEREN en KIJKEN.

Geef ouders handvaten en versterk de ouderbetrokkenheid